ซิมโพเซียม 2010

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2553 โดยได้รับฟังความรู้และอภิปราย ถาม-ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยก้บผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: